гр. София, бул. „Евлоги
и Христо Георгиеви“ № 77
Тел./Факс:+3592 989 98 67
GSM:     +359 888 888 400
Е-mail:        adapt@abv.bg
Translations and Legalizations bg

Лице за контакт:
Име, фамилия Точен адрес:
Фирма: Тел./факс:
Мобилен: E-mail:
Каква е Вашата оценка за отношението към клиента на служителите на "АДАПТ БЪЛГАРИЯ", с които сте установявали контакт при посещения на място в офисите ни, по телефон или чрез e-mail :
Отлично
Много добро
Добро
Незадоволително
Каква е Вашата оценка за качеството на представяните от "АДАПТ БЪЛГАРИЯ" услуги :
Отлично
Много добро
Добро
Незадоволително
Каква е Вашата оценка за срока на изпълнение на възложените поръчки:
Отлично
Много добро
Добро
Незадоволително
Каква е Вашата оценка за предлаганата от нас цена на услугите :
Отлично
Много добро
Добро
Незадоволително
Други мнения и препоръки :

Моля, попълнете кода от картинката

АНКЕТНА КАРТА ЗА АНАЛИЗ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА КЛИЕНТА


Ще сме Ви изключително благодарни, ако споделите с нас Вашите оценки за качеството на нашата работа и ни изпратите Вашето мнение за предоставяните от нас услуги.


гр. София
бул. „Евлоги
и Христо Георгиеви“ № 77
Тел./факс: +3592 989 98 67
GSM:        +359 888 888 400
Е-mail:  adapt@abv.bg

гр. Севлиево
ул. "Христо Спиридонов" 6
Тел./факс: 0675 3 50 59
GSM:       +359 885 473 186
Е-mail:  adapt_s@abv.bg


   php website