гр. София, бул. „Евлоги
и Христо Георгиеви“ № 77
Тел./Факс:+3592 989 98 67
GSM:     +359 888 888 400
Е-mail:        adapt@abv.bg
Translations and Legalizations bg

Лице за контакт:
Име, фамилия Точен адрес:
Фирма: Тел./факс:
Мобилен: E-mail:
Дан. № : Булстат:
Приложения текст (документ) да се преведе на език.
Моля, използвайте бутона Browse, за да прикачите файла.
Файл за превод:
Допълнителна информация или конкретни изисквания относно приложения материал за превод:
Начин на плащане:
с платежно нареждане по банков път
с наложен платеж чрез куриер
с пощенски запис
в брой в офиса на фирмата

Моля, попълнете кода от картинката
Запознах се и приемам Общите условия , прилагани в Агенция за преводи „АДАПТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, и се задължавам да ги спазвам.

ЗА ВСЯКА ОНЛАЙН ПОРЪЧКА ПОЛУЧАВАТЕ 10% ОТСТЪПКА!

Предлагаме Ви удобството на електронния
формуляр за да заявите  вашата  поръчка.
Формулярът  може  да  се  използва  за да
изпратите  текст  или  сканиран  документ.
След като  получите от нас потвърждение,
че  поръчката  Ви  е  приета  моля заявете
плащане по удобен за Вас начин:
» с платежно нареждане по банков път
» с наложен платеж чрез куриер
» с пощенски запис
» в брой в офиса на фирмата
Поръчката  Ви  ще  бъде  придвижена  за
изпълнение   при   получаване   от   наша
страна на заявеното плащане.
Готовият  превод  ще получите в уговоре-
ния  срок  също  по  избран  от Вас начин:
» по електронна поща
» с препоръчано писмо
» с куриерска пратка
» по факс

Банкова сметка
“АДАПТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
IBAN:BG16BUIB98881030113000
BIC:BUIBBGSF
СИБАНК ЕАД,
офис Васил Левски   php website